Disclaimer

Voorwaarden voor bezoek aan en gebruik van deze website

Alle rechten voorbehouden. Bezoek aan en gebruik van deze website wordt verschaft onder deze voorwaarden.

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op deze site, www.rietdekkersbedrijfkroeze.nl, en die aan deze site gekoppeld zijn (als geheel de ‘sites’ genoemd). Met uw bezoek aan of gebruik van deze sites wordt u geacht in te stemmen met deze voorwaarden. Indien u niet instemt met deze voorwaarden, dient u deze site niet te bezoeken of te gebruiken.

Geen garantie op volledigheid en nauwkeurigheid

Deze site en de informatie, namen, figuren, afbeeldingen, logo’s en pictogrammen met betrekking tot of verbonden met rietdekkersbedrijf kroeze en/of haar aangesloten maatschappijen, producten en diensten (hierna: ‘de informatie’) worden slechts aangeleverd op de wijze waarop deze reeds bestaan en beschikbaar zijn. rietdekkersbedrijf kroeze en/of haar aangesloten maatschappijen (hierna: ‘rietdekkersbedrijf kroeze’) geeft geen enkele verklaring of garantie, expliciet of impliciet, over bijvoorbeeld de geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid, het niet inbreuk maken op rechten, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de sites, noch garandeert rietdekkersbedrijf kroeze dat deze site of de server waardoor deze geleverd wordt, vrij zijn van ‘computervirussen’.

Deze site kan publicaties bevatten met technische of andere onnauwkeurigheden of drukfouten, waarvan de correctie ter beoordeling van rietdekkersbedrijf kroeze is. Correcties en wijzigingen kunnen op een later tijdstip in deze site opgenomen worden. rietdekkersbedrijf kroeze kan te allen tijde aanpassingen, verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de voorwaarden of de informatie die op deze site getoond worden of in de producten en de diensten waarnaar hierop verwezen wordt.

Afwijzing van aansprakelijkheid

In geen geval zal rietdekkersbedrijf kroeze of een van haar dochterondernemingen, aangesloten maatschappijen of aannemers aansprakelijk gehouden kunnen worden voor schade, waaronder zonder beperkingen speciale, indirecte of gevolgschade, of schade die op enige wijze voortvloeit uit het bezoek of gebruik, of het onvermogen tot het bezoeken of gebruiken van de site of die het gevolg is van de gegevens, voorbehouden of aanbevelingen en alle informatie op deze site.

Links

Deze site kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Aangezien het internet zelfstandig onderhouden wordt op duizenden sites over de hele wereld, kan de informatie die bezocht wordt ontstaan zijn buiten het bereik van deze site, waarover rietdekkersbedrijf kroeze geen controle heeft. Daarom erkent rietdekkersbedrijf kroeze geen verplichting of verantwoordelijkheid met betrekking tot het materiaal dat ontleend, verkregen of bezocht is op, via of buiten deze site.

U stemt ermee in aan de informatie die door rietdekkersbedrijf kroeze op deze site getoond wordt niets toe te voegen, te veranderen, te vervangen of te verbeteren.

Meer informatie

Uw naam (*)

Uw email (*)

Telefoon (*)

Uw bericht

captcha